ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 
گفته می شود این عکس، پیکر شماری از دستگیرشدگان اخیر است که در زندان اوین کشته شده اند
منبع شناخته شده و موثقی هنوز صحت این عکس تائید نکرده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون