ماًموریت تازه پاسداران نجات رژیم است

 

 

گفتگوی فیگارو، با کنت کاتزمن، کارشناس امور خاورمیانه، در مرکز پژوهش های کنگره آمریکا.
برگردان از فرامرز دادرس

 

به نظر کنت کاتزمن، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رژیم را در خطر می بیند ،و از این رو از پاسداران خواسته است که برای نجات رژیم وارد گود شوند.فیگارو: قدرت گرفتن پاسداران را چگونه می بینید؟کنت کاتزمن: بر خلاف کارشناسان دیگر، من فکر نمی کنم که پاسداران و روحانیون دو گروه مخالف باشند!. به نظر من بدست گرفتن قدرت از سوی پاسداران، بیش از هر چیز نشانه احساس خطر از سوی رهبراست، او برای نگهداری رژیم و حفظ قدرت خود به پاسدارا ن تکیه کرده، و به آنان اختیارات بیشتری واگذار کرده است.


فیگارو: در سال های گذشته همه، پاسداران را با یک ارتش سایه مقایسه می کردند. بیانیه های تازه سران سپاه مانند محمد علی جعفری فرمانده، و یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی عقیدتی سپاه، نشان می دهد که آنان از چارچوب همیشگی خود خارج شده اند. چرا؟


کنت کاتزمن: این کار برمی گردد به سرکوب شورش دانشجویان درسال 1999، از آن زمان تاکنون نفوذ پاسداران بیشتر دیده می شود. می پردازم به شخصیت محسن رضایی که شانزده سال سپاه را اداره می کرد، و در سال 1997 از کار کنار کشید. او هنوز هم به سخنان آتشین خمینی پای بند است. به نظر او سپاه نباید در کار های سیاسی دخالت نماید. جانشینانش، سردار یحیی رحیم صفوی، و سپس محمد علی جعفری، فرمانده کنونی سپاه پاسداران انقلاب، نظر دیگری دارند. می توان گفت که این انحراف، پس از مرگ خمینی بوجود آمده است.


فیگارو: آیا دو مکتب تفکر در سپاه پاسداران دیده می شود؟


کنت کاتزمن: بله ، قدیمی ها مانند محسن رضایی یا شمخانی وزیر پیشین دفاع، دگرگون شده اند و به گروه تازه ی واقع بینان پیوسته اند. این ها با عراق جنگیده اند، واکنون به خود آمده اند. هنگامی که سخن از روابط با کشور های خارج، بویژه با آمریکا مطرح می شود، از گذشته درس گرفته اند وعاقل تر شده اند.


دیگران مانند محمود احمدی نژاد، بیشتر قشری و مکتبی می باشند، و کمتر دگرگونی در آنها دیده می شود. این ها در هنگام جنگ مقام های مهمی نداشتند.


فیگارو: آیا خواست علی خامنه ای ، همبستگی با این گروه می باشد؟


کنت کاتزمن: بله، اواز آنان خواسته است که به درون گود بیایند، زیرا این گروه کسانی هستند، که بیش از دیگران ازامتیازات بهره مند می باشند، و بیش از همه از نگهداری رژیم سود می برند. از دیدگاه خامنه ای هیچ تقلبی در انتخابات انجام نگرفته است ، و بنا براین، تظاهرات غیر قانونی است، و تهدیدی برای بقای رژیم شمرده می شود.


در حقیقت پاسداران در حال انجام وظایف اولیه خود هستند که پس از انقلاب 1979 به آنان واگذار شده بود: مبارزه با دشمن بیگانه درآن زمان(عراق، که از سوی کشورهای غربی وآمریکا پشتیبانی می شد) و دشمنان درونی ( مخالفان رژیم).

 

31 تیر - 22 ژوئیه 2009

تارنمای فرهنگ ایران


www.farhangiran.com