صاحب امتیاز یک ماهنامه دستگیر شد

 

آژانس خبری موکریان- سرویس حقوق بشر: براساس گزارش های رسیده به سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان ، در ادامه بازداشت شهروندان مهابادی روز گذشته احمد بحری صاحب امتیاز ماهنامه مهاباد نیز بازداشت گردید.گفته می شود هنگام بازداشت نامبرده دفتر وی نیز مورد باررسی قرار گرفته است.تا لحظه تنظیم خبر ، از علت یا علل دستگیری احمد بحری صاحب امتیاز ماهنامه مهاباد ، اطلاعی در دست نیست.