پیتر گابریل، خواننده مشهور از مبارزات مردم ايران حمايت کرد

 

پیتر گابریل (خواننده و آهنگساز)، طی یادداشتی شجاعت و تصمیم مردم ایران را برای تغییر وضعیت کنونی در ایران ستود. گابریل در ابتدای پیام کوتاهی که از طریق آرش سبحانی (لیدر گروه کیوسک) ارسال کرده، نوشته است: من از شجاعتی که معترضین در ایران نشان دادند، شدیدن تحت‌تاثیر قرار گرفتم. او همچنین با اشاره به سابقه تاریخی ایران، اظهار داشت : این اعتراضات ممکن است یک بار دیگر به جنبشی عدالت خواهانه باز کردن جامعه منجر شود.

این اعتراضات و جنبش عدالت‌خواه ایرانیان را دستیابی به یک جامعه باز دانسته است.

 

متن کامل این نامه را بخوانید:

 

I have been enormously impressed by the courage shown by the protesters in Iran
Despite the obvious risk to their safety, they have inspired many around the world with their bravery and determination


In its rich history
iran has often been a leader, Perhaps these protests might once again lead a movement for a more just and open society

 

peter Gabriel