سازماندهی بسیج برای سرکوب های اجتماعی

 

پاسدار سلیمانی، مسئول اردوی بسیج اعلام کرده برای هفت میلیون بسیجی اردویفرهنگی- تربيتی تشکیل می دهند. گفته ی این پاسدار پیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، روانی و برای ایجاد ترس در میان مردم مطرح شده است. بسیج بنا بر آمارهای دولتی با نهادهای پیرامونی کنجایش یک میلیون و دویست هزار نفر دارد. از سال های پیش، بسیاری از جوانان به دلیل بیکاری و برای استفاده از مزایای بسیج ، به وِیژه برای استفاده از سهمیه دانشگاه، در بسیج ثبت نام کردند. با حاد شدن شرایط جامعه، رژیم می خواهد این جوانان را تحت عنوان اردوی تربیتی، برای مقابله با مردم و جنبش های اجتماعی سازمان دهی کند.

.

راديو فردا در گزارشی می نویسد : به گفته سردار سليمانی، مسئول سازمان اردو و گردشگری نيروی مقاومت بسيج، امسال برای حدود ۷ ميليون بسيجی، اردوهای به گفته او فرهنگی- تربيتی تشکيل می شود. او افزوده دشمن با بهره‌گيری از تهديد نرم می‌کوشد تا نسل سوم جوانان کشور را منحرف کند و اين اردوها تلاش می‌کند تا با اين تهديد، مقابله کنند. مسئول اردوهای بسيج راه‌اندازی‌ شبکه ارسال پيامک، سايت ها وشبکه اينترنتی و پورتال جامع را از جمله طرح‌هايی اعلام کرده که برای حفظ ارتباط ميان بسيجان شرکت کننده در اردوها به اجرا گذاشته شده است.