فراخوان آزادی دختر  فرانسوی از  زندان اوین در تهران

 

راديو فرانسه : نزدیک به پنجاه تن از دانشگاهیان فرانسه که در زمینۀ زبان، فرهنگ وجامعۀ ایران تدریس و پژوهش می کنند فراخوانی را امضاء کرده اند و در آن آزادی دختر دانشگاهی جوان، کلوتیلد ریس، را خواستار شده اند.امضاءکنندگان این بیانیه نسبت به سرنوشت این مدرس 23 سالۀ فرانسوی که از اول ژوئیه در زندان اوین بسر می برد ابراز نگرانی عمیق کرده اند. در این فراخوان آمده است که این دختر جوان سراسر تحصیلات دانشگاهیش را وقف شناخت ایران کرده است. او پایان نامۀ دورۀ کارشناسی ارشدش را در بارۀ تدریس تاریخ و جغرافیا در مدارس ابتدایی ایران گذراند و به دعوت دانشگاه اصفهان به عنوان مدرس زبان فرانسه و برای تکمیل پژوهش های میدانیش به ایران رفت و مشغول کار شد.


 
امضاءکنندگان که نام استادانی چون یان ریشارد، برنارد هورکاد، پیر بریان، فرهاد خسرو خاور و آزاده کیان تیبو، در میانشان به چشم می خورد، نوشته اند که تقسیم و تبادل معلومات در فراسوی مرزها روند اساسی شکل گیری دانش را تشکیل میدهد. تحرک دانشجویان و پژوهشگران ضامن موفقیت این روند است که بر پایۀ شناخت و کشفِ آنکس که غیر ماست استوار می باشد.


نویسندگان این بیانیه ابراز خرسندی کرده اند که هم اکنون نزدیک به 2000 دانشجو و محقق ایرانی در فرانسه به تحصیل دانشگاهی در همۀ زمینه ها از جمله علوم اجتماعی مشغولند. حال آنکه شمار دانشگاهیان و دانشجویان فرانسوی و غیر ایرانی که تمایل به شناخت گذشته و حال ایران داشته باشند بسیار کم است و این خطر هست که ایران از این فقدان شناخت و بدفهمی زیان ببیند. پس امکان انجام تحصیل و تحقیق میدانی در ایران برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار مهم است و برقراری پیوند های میان فرهنگی را تضمین می کند که هم برای کشور میزبان و هم برای کشور مبدأ سود بخش است.