وعده‌ دروغین آزادی دستگیرشگان اخیر پس از مراسم تحلیف احمدی نژاد


موج سبز آزادی وابسته به موسوی:  شنیده شده که منابع قضایی و امنیتی به تازگی به خانواده‌ی بازداشت‌شدگان اعلام کرده‌اند اکثر زندانیان پس از مراسم تحلیف رئیس دولت کودتا آزاد می‌شوند.آنها همچنین می‌گویند به غیر از چند نفر از بازداشت‌شدگان، پرونده‌ی اکثر بازداشت‌شدگان به زودی بسته خواهد شد.


این در حالی است که گزارش‌ها از انتقال پرونده‌ی عده ای از بازداشت‌شدگان به زیر دست بازجویان جدید حکایت می‌کنند.همچنین مشخص نیست تحلیف رئیس‌جمهور تقلبی چه ارتباطی با زندانیانی دارد که دولت ادعا می‌کند قصد انقلاب مخملی داشته‌اند، مراجع قضایی آنها را به جرایم امنیتی متهم می‌کنند و نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه ادعا می‌کند که علیه آنها سند و مدرک دارد.


در واقع به نظر می‌رسد تنها نگرانی برنامه‌ریزان دولت کودتا، ساکت نگه داشتن مردم و خاموش کردن اعتراضات عمومی به کودتای انتخاباتی است، وگرنه هیچ سند و مدرکی علیه دهها فعال سیاسی، مدنی و مطبوعاتی که در یک ماه و چند روز گذشته بازداشت شده‌اند، وجود ندارد