رفتار غیرانسانی با خانواده های دستگیر شدگان

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: رفتار غیر انسانی با خانواده های دستگیر شدگان و لیست جدیدی از اسامی دستگیر شدگان. بنابه گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین، خانواده های دستگیر شدگان اخیر برای اطلاع یافت از عزیزانشان و آزادی آنها مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب برای چندمین هفتۀ متوالی تجمع کردند .


امروز حدود 80 نفر از خانواده ها درمقابل دادگاه انقلاب به انتظار اعلام اسامي بازداشت شده ها بودند حدود ساعت 9:15 صبح 28 اسم كه همگي آقا بودند و نام هيچ خانمي در آن قيد نشده بود در صورتي كه هنوز تعدادي از خانم ها در بازداشت هستند از طرف دادگاه انقلاب براي گذاشتن كفالت اعلام شد .مامورین سرکوبگر در مقابل دادگاه انقلاب از تجمع خانواده ها در مقابل دادگاه جلوگيري مي كردند و با داد زدن سر خانواده ها آنها را از جلو دادگاه انقلاب دور مي كردند.


در بين بازداشت شده ها افرادي هستند كه براي بار دوم بعد از شروع اعتراضات دستگير شده اند.اين بازداشت شده ها بعد از گذاشتن كفالت براي آنها و آزاد شدن روز جمعه 26 تير نيروهاي گارد بدون دليل وارد منزل آنها شده اند و براي بار دوم آنها را بازداشت كرده اند.


در مقابل زندان اوين هم بيش از 100 نفر از خانواده ها تجمع كرده بودند .تعدادي از آنها حدود يك هفته است كه براي عزيزانشان كفالت گذاشته اند اما هنوز آزاد نشده اند و دائم آنها را از اوين به دادگاه انقلاب و از دادگاه انقلاب به اوين پاس مي دهند.


تمامي خانواده هايي كه به دادگاه انقلاب مراجعه كرده اند به آنها گفته شده پرونده دست قاضي حداد است و بايد با او صحبت كنيد اما به هيچ كس اجازه رفتن به پيش حداد و حتي تماس تلفني با دفتر او داده نمي شد.و خانواده ها هر روز از ساعت 8 صبح تا 15 سرگردان و بلاتكليف به انتظار مشخص شدن وضعيت فرزندانشان در داخل و بيرون دادگاه انقلاب مي نشينند .در چند روز اخير هر روز تعداد كمي اسم كه از 30 اسم تجاوز نمي كند توسط دادگاه انقلاب براي گذاشتن كفالت اعلام مي شود و بقيه خانواده ها بايد همچنان چشم انتظار اعلام اسامي فرزندشان در روزهاي ديگر بمانند.

لیست اسامي تعداد دیگری از بازداشت شدگان اخیر جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد:

 

1- مسعود سرگل 14 ساله يك ماه پيش در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
2- حميد رضا مسعودي 25 ساله مهندس عمران 18 تير نيروهاي گارد به داخل منزل يورش برده و او را بازداشت و به اوين منتقل كرده اند
3- نويد نصيرزاده 27 ساله و متاهل فوق ليسانس كشاورزي پنجشنبه 18 تيربا يورش نيروهاي گارد به داخل منزل بازداشت و به اوين منتقل شده
4- سيد مهدي شريفي 22 ساله سرباز پنجشنبه 18 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
5- سيد حسين نظامي 23 ساله 40 روز پيش تنها به دليل پوشيدن لباس مشكي بازداشت و به اوين منتقل شده
6- علي قاسمي 27 ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه 18 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
7- كسري داور پناه 29 ساله ليسانس ادبيات جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
8- احمدرضا احساني 25 ساله ديپلم شنبه 30 خرداد در جمهوري بازداشت و به اوين منتقل شده
9- حامد نصيري 24 ساله فوق ديپلم جمعه 26 تير در خيابان قدس بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
10- سيد كاوه موسوي 26 ساله جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
11- سعيد سعادتي 17 ساله شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
12- سينا محرابي 28 ساله فوق ليسانس عمران شنبه 30 خرداد در خيابان آذربايجان بازداشت و به اوين منتقل شده
13- ايمان اسفندياري 18 ساله ديپلم جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
14- محمد جواد نوري 19 ساله دانشجوي عمران پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
15- مسعود افشار 24 ساله فوق ديپلم برق پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
16- ناصر كوهي 30 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
17- دانيال اميري 21 ساله شغل آزاد شنبه 30 خرداد در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
18- نريمان سليماني فر 25 ساله ليسانس الكترونيك پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
19- مجيد حامدي 23 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
20- حسن صادقي 26 ساله شنبه 30 خرداد در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
21- عليرضا سعيدلو 19 ساله شنبه 30 خرداد در ستارخان بازداشت و به اوين منتقل شده