دستگیری های وسیع در مناطق مرکزی شهر تهران

 

رادیو فردا: گزارش ها از ايران حاکی است که نيروهای ضد شورش همراه با لباس شخصی ها روز سه شنبه با ضرب و شتم صدها معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در خيابان های مرکزی تهران، تلاش کردند تظاهرات آرام آنها را بر هم بزنند.يک شاهد عينی به خبرگزاری رويترز گفته است صدها طرفدار ميرحسين موسوی کوشيده اند تا در ميدان هفت تير راهپيمايی اعتراضی برگزار کنند.بنا بر ديگر گزارش های دريافتی، در محدوده ميدان هفت تير و خيابان کريمخان بين تظاهر کنندگان و نيروهای ضد شورش درگيری هايی رخ داده است و نيروهای امنيتی از گاز اشک آور استفاده کرده اند.

به گزارش رويترز، تظاهرات کنندگان شعار هايی مانند؛ احمدی نژاد استعفاء، استعفاء و مرگ بر ديکتاتور سر می دادند.

شاهدان عينی از بازداشت دهها نفر در جريان اين تظاهرات خبر داده اند. اين تظاهرات به مناسبت گراميداشت ۳۰ تير ۱۳۳۱ برگزار شده است. در اين روز پس از تظاهرات در تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران ، محمد رضا شاه مجبور شد که شرايط محمد مصدق را بپذيرد و دولت قوام السلطنه سقوط کرد.

سرتيپ احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، روز سه شنبه پيشتر هشدار داده بود که با هرگونه تجمعی برخورد خواهد شد.

احمدرضا رادان در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به شايعه برگزاری تجمع اعتراضی گفته بود: پليس وظيفه دارد با اين تجمعات غير قانونی برخورد قاطعانه ای داشته باشد.