حکم مرگ برادر ریگی فعلا به اجرای در نمی آید  

 

خبرگزاری حکومتی فارس : رئیس کل دادگستری رژیم در استان سیستان و بلوچستان گزارش داد که حکم اعدام عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی فعلا اجرا نمی شود.ابراهیم حمیدی گفت در واقع هنوز تاریخ دقیقی برای اجرای حکم وی تعیین نشده است.رئیس کل دادگستری رژیم در استان سیستان و بلوچستان روز پنج شنبه گذشته گفته بود که حکم اعدام عبدالحمید ریگی و دو تن دیگر از اعضای گروه ریگی این هفته به اجر گذاشته خواهد شد.

 

روزنامه گاردين چاپ انگلستان در این باره نوشت، اعدامهای دسته جمعی از جمله اعدام اخیر 13 نفر در زاهدان كه رژيم تهران به آنها دست مى زند به منظور ايجاد رعب و وحشت براى مقابله با تظاهرات ضد دولتی است. اين اقدامات در جهت ارعاب براى مقابله با تظاهرات غيرقابل پيشبينى معترضان طراحى شده است.