مغازه داران دستگیرشده مهابادی به زندان منتقل شدند

 

آژانس خبری موکریان - سرویس حقوق بشر :چند تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر شهر مهاباد ، صبح امروزاز بازداشتگاه به زندان عمومی این شهر انتقال یافتند .محمد گلاوی ، حسن آتش پوش ، جعفر وهاب پور ، عبدالرحمان سیدی ، طاهر فرامرزی ، کریم صوفی مولودی از جمله بازاریان انتقال داده شده به زندان مهاباد می باشند.یادآور می گردد این افراد در پی تعطیلی مغازه ها و بازار مهاباد در بیست و دوم تیر ماه بازداشت شده بودند