دادگاه روزنامه نگار کردستانی برگزار شد

 

ریس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در مهاباد دادگاهی شد. روز یکشنبه 28 تیر ماه محمد صدیق کبودوند در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و توزیع جزوات مربوط به زنان کرد مورد دادگاهی قرار گرفت. ایشان در مورد اتهامات یاد شده به دادگاه گفت: مطالب مندرج در کتابچه یاد شده هیچ گونه تناسبی با مواضع و ادبیات سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ندارد. بعلاوه موضوعات و مطالب را با آرم رسمی و نشانی منتشر میکند ومسئولیت ما تنها در قبال مطالبی است که در وبسایت سازمان منتشر گردیده یا میگردد. در ادامه جلسه آقای عباس جمالی وکیل ریس سازمان حقوق بشر کردستان در این پرونده گفت: آقای کبودوند مدیر مسئول هفته نامه پیام مردم و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از این نظر به عنوان شخصیت سیاسی و روزنامه نگار فعال در کردستان مشهور است که ایشان شجاعانه مسئولیت کلیه فعالیتهای خود را در چارچوب فعالیتهای روزنامه نگاری و سازمان حقوق بشر پذیرفته و از این بابت محکوم به 11 سال حبس گردیده است. به طور قطع اگر ایشان در تهیه جزوات یاد شده دست داشت با شجاعت کامل مسئولیت همه آنها را می پذیرفت. آقای جمالی در ادامه افزود بازرس دو بار برای آقای کبودوند قرار منع تعقیب صادر کرده که هر دو بار با مخالفت دادستانی مواجه شده ،حال انکه هیچگونه شواهدی و یا توجه قانونی در خصوص اتهام وجود ندارد. یادآور میگردد ریس سازمان حقوق بشر کردستان اواخر هفته گذشته از زندان اوین به زندان مهاباد منتقل شده و احتمالا طی روز های آینده به زندان اوین باز گردانده خواهد شد.