پاکستان یک زندانی بلوچ مخالف را به رژیم تحویل داد

 

انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: بنا به گزارش خبرگزاري حکومتي "فرهنگ آشتي" يکي ديگر از مخالفان رژيم ( ‌موسي بلوچ‌زهي) که در زندان (تربت) بلوچستان پاکستان بسر ميبرد دولت پاکستان وي را عليرغم خطر شکنجه و اعدام به ايران تحويل داد

اين اولين بار نيست که پاکستان دست به چنين عملي ميزند. دراواخر خرداد سال گذشته دولت پاکستان چهار بلوچ مخالف رژيم که در خبرگزاريهاي حکومتي[ ازيکي از آنها به بعنوان "عبدالحميد ريگي" نامبرده شده و سه تن ديگر که در مورد مشخصات آنها چيزي ذکر نشده بود را در فرودگاهي در اسلام آباد تحويل مسئولين ايراني داد. و بنا بر اطلاعيه دادگستري سيستان و بلوچستان عبدالحميد ريگي در روزهاي هفته جاري و يا در هفته آينده اعدام خواهد شد

همچنين بر طبق گزارشي از "راديو گوانک بلوچستان" در اسفند سال گذشته پنج نفر ديگر از مخالفين رژيم (ادريس بلوچ - عبدالصبور بلوچ - رياض احمد بلوچ - محمدعلي بلوچ و محمد آشا بلوچ) که در زندان کوئته پاکستان بسر ميبردند توسط دولت پاکستان به رژيم جمهوري اسلامي تحويل داده شدند ودو تن آنها (ادريس بلوچ - عبدالصبور بلوچ) در هفته گذشته بهمراه يازده تن ديگر در زندان زاهدان دار آويخته شدند.