دستگیری هشت جوان با حکم ورود به منزل  

 

کميته گزارشگران حقوق بشر:امير حسين فتوحي‌فر و مهدى شيرازي، روز دوشنبه 25 خرداد ماه در منزل يکی از دوستان خود بازداشت شدند. ماموران با حكم ورود، به منزل صاحب خانه آمده و بدون ارائه هيچ توضيحی نامبردگان را به همراه 6 نفر ديگر با خود به مکانی نامعلوم بردند. آن ها در همان شب اول با خانواده تماس گرفته و خبر بازداشت خود را اعلام نمودند. امير حسين فتوحي‌فر برای بار دوم، روز سه شنبه، ضمن تماس تلفنی بدون اشاره به مكان نگهداريش تنها از سلامتى خود خبر داده است. همچنين نام اميرحسين فتوحي‌فر يک بار در ميان ليست بازداشت شدگان مقابل زندان ذکر شده و مادر او در طی اين مدت به دفتر قاضى مرتضوى مراجعه نموده اما هيچ توضيحی درباره علت بازداشت، محل نگهدارى و زمان آزادى فرزندش دريافت نکرده است.

 

از مهدی شيرازی نيز هيچ خبری در دست نيست. اين دو، هنوز وكيل مشخصى ندارند اما مشاوره لازم از سوی گروه وکلای داوطلب ارائه شده است.  قابل ذکر است امير حسين فتوحي‌فر و مهدى شيرازي، دانشجو نبوده و از سوابق روزنامه نگاری و يا حتى فعاليت سياسى- اجتماعى نيز برخوردار نيستند.