عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در سقز دستگیر شد

 

شهریار ایازی: از سقز خبر می رسد ماموران امنیتی رژیم "حسن صالح زاده" معلم و عضو فعال انجمن صنفی معلمان کردستان را بعد از مراجعه وی به ستاد خبری این شهر بازداشت کرده اند."حسن صالح زاده" هنگام مراجعه به اداره اطلاعات سقز جهت کسب اطلاع از دلایل تعقیب و مراجعه نیروهای رژیم به منزلش، بازداشت و به زندان مرکزی سقز انتقال یافته است.گفته می شود ماموران امنیتی رژیم یک روز قبل از بازداشت وی به منزل نامبرده مراجعه کردند اما موفق به بازداشت وی نگردیدند.
تاکنون از اتهامات وارده به "حسن صالح زاده" خبری در دست نیست.