یک معلم را در زندان کشتند

 

کردستان میدیا: علی مهرنیا، معلم کرد بر اثر اصابت گلوله در زندان ارومیه کشته شد. به گزارش خبرگزاری کردستان، نامبرده روز 24 تیرماه توسط فرد یا افراد ناشناس کشته شده و سپس پیکر بیجان وی به دار آویخته شده است.علی مهرنیا از معلمان خوشنام مدارس پیرانشهر بود که سه سال قبل بازنشسته شده بود. علت قتل نامبرده هنوز مشخص نیست.