ببینید چگونه علیه مردم توطئه می کنند

 

یک سال پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در تیرماه 78 ، نیروهای اطلاعاتی امنیتی رژیم همایشی تحت عنوان ی همایش کوثر، برگزار کردند. در این همایش سرکوبگران از توطئه هائی که علیه جنبش های اعتراضی و پرونده سازی علیه مخالفان انجام می دهند، پرده بر می دارند. بخش هائی از این همایش در همان سال ها در سطح وسیعی منتشر شد. سایت کانون نیز آن ها را منتشر کرد. اکنون مشروح کامل این جلسه که در دوازده نوار برای ما ارسال شده است، در دسترس خوانندگان سایت قرار می گیرد. این نوارها نشان می دهد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(ناجا) که باید به تامین امنیت اجتماعی به پردازد، چگونه علیه مردم و جنبش های اعتراضی توطئه می کند. این همایش با بررسی قیام هجده تیر دانشجوئی آغاز می شود.

 

برای شنیدن گفتگوها به لینک زیر مراجعه کنید:

 

http://www.zandiq.com/pandiq/0000000003.shtml