تبعید یک جوان کرد و شکنجه‌ی وی از ارومیه‌ تا‌ تهران

 

سایت خبری روژهه‌لات نیوز: تبعید یک جوان کرد و شکنجه‌ی وی از ارومیه‌ به‌ تهران

 

فشار بر علیه‌ فعالین سیاسی کرد ادامه‌ دارد. یک جوان کرد به‌ نام رمضان سعیدی فرزند موسا، از اهالی ارومیه‌ که‌ به‌ اتهام همکاری با پژاک ، چهار سال قبل دستگیر وشکنجه‌ شده‌ بود، پس از دریافت هشت سال حکم زندان، همکنون به‌ زندان اوین تهران منتقل شده‌ و در انفرادی به‌ سر میبرد. رمضان سعیدی از فعالین سیاسی منطقه‌ " مرگور " از توابع ارومیه‌ میباشد. وی اعلام داشته‌ بود که‌ تحت به‌ هنگام دستگیری به‌ مدت چندین ماه به‌ شدت شکنجه‌ شده‌ و با وجود عدم اعتراف و کمترین مدارک، به‌ هشت سال زندان محکوم شده‌ بود. اکنون پس از گذشت چهار سال، وی را به‌ زندان اوین تهران منتقل کرده‌ و در انفرادی، مجددآ تحت شکنجه‌ است. خانواده‌اش نگران حال وی میباشند و مسئولین هیچ پاسخی به‌ آنها نمیدهند.