فشار آیت الله های قم به خامنه ای در پی بروز شکاف در پایه های حکومت   

 

موج آزادی : خبرهای رسیده حاکی از آن است که چند تن از علمای برجسته قم به خامنه‌ای فشار می‌آورند تا به جای ادامه جانبداری از احمدی‌نژاد، اعتراضات مردم و انتقادات علما را بپذیرد و بحران سیاسی موجود را با تدبیر حل کند.طبق گزارش‌های رسیده، قرار است به زودی آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله امینی به نمایندگی از طرف جمعی از علما که به درخواست هاشمی رفسنجانی برای پیگیری حل بحران کنونی تشکیل شده‌اند، با  خامنه‌ای دیدار کنند و دیدگاههای آن جمع را به وی منتقل سازند.


در همین حال خبرهای دیگر حاکی است تعداد دیگری از روحانیون بلندپایه نیز به طور جداگانه در جلساتی با رهبری، انتقادات تندی به وی وارد كرده اند. در یكی از این موارد، آیت الله خرازی، عضو برجسته جامعه مدرسین، دیه‌ی خون‌های ریخته شده را به گردن رهبری دانسته است.
همچنین یك منبع موثق نیز خبر داده که در جلسه سه شنبه گذشته هاشمی با رهبری كه فضای تلخی هم بر آن حاکم بوده، رهبری از هاشمی خواسته كه در مراسم تنفیذ شركت كند، اما وی با عصبانیت از پذیرش این درخواست امتناع ورزیده و به دلیل تلخی فضا، رهبر در مورد خطبه‌های نماز جمعه هم بحثی را پیش نكشیده است.