احضار ده ها دانشجوی دانشگاه های سمنان، مشهد و تبريز

 

خبرنامه اميرکبير: در پی سخنان معاون آموزشی وزير علوم مبنی بر ممنوعيت از تحصيل دانشجويان فعال در انتخابات رياست جمهوري، احضارهای گسترده فله ای دانشجويان دانشگاه های مختلف کشور به کميته انضباطی آغاز شده است. طی هفته گذشته 18 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی که تعداد قابل توجهی از آنان، دانشجويان دانشگده علوم اجتماعی اين دانشگاه هستند از طريق اداره آموزش دانشکده ها احضاريه های خود را دريافت کردند. هم چنين پيشتر 16 دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل به کميته انضباطی فرا خوانده شدند که با پيگيری های دانشجويان دانشگاه بابل اين احضارهای موقتا لغو شد.


به گزارش خبرنامه اميرکبير روند فشارهای گسترده بر دانشجويان منتقد دولت نهم هم چنان ادامه دارد و در تازه ترين موج فشارها عليه دانشجويان، به تازگی 10 دانشجوی دانشگاه سمنان، 15 دانشجوی دانشگاه تبريز و بيش از 20 دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد به کميته ی انضباطی اين دانشگاه ها احضار شده اند. دانشجويان دانشگاه سمنان در دوران امتحانات خود به کميته انضباطی فراخوانده شده اند و علت احضارهای آنان فعاليت های اين دانشجويان در دوران انتخابات رياست جمهوری اعلام شده است. هم چنين دانشجويان احضار شده ی دانشگاه آزاد مشهد، همگی عضو انجمن اسلامی دانشگاه هستند. علت احضار اين دانشجويان دو تجمع هزار نفری دانشجويان در دانشکده مهندسی اين دانشگاه به دعوت انجمن اسلامی دانشجويان در اعتراض به بازداشت چند عضو اين تشکل در درگيری های بعد از انتخابات و اعتراض به انتخابات و تجمع 18 تير اين دانشگاه بود. احضارهای گسترده دانشجويان دانشگاه تبريز نيز در حالی است که 3 دانشجوی اين دانشگاه هفته گذشته با يورش نيروهای امنيتی بازداشت شدند.


گفتنی است، چند هفته ی پيش، ملاباشی معاون دانشجوئی وزارت علوم در حاشيه چهل و پنجمين گردهمايى معاونان دانشجويى و فرهنگى و مديران کل امور دانشجويى و امورفرهنگى دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى در همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشته بود که با هر دانشجوی فعال در اعتراض ها به شدت مقابله ميشود وی هم چنين گفته بود: ,اين وزارت خانه هم اينک در حال جمع بندی اطلاعات به دست آمده و اعلام نظر در خصوص مسايل دانشجويان خاطى در تعدادی از دانشگاه هاى کشور در جريان قبل و بعد از انتخابات است,. تنها با گذشته چند هفته از سخنان اين مقام وزارت علوم، احضارهای دانشجويان در دانشگاه های مختلف آغاز شده است و هم اکنون دهها دانشجوی دانشگاه های مختلف احضاريه دريافت کرده اند.


اقدامات وزارت علوم دولت احمدی نژاد در صدوراحضاريه و صدور احکام سنگين کميته انضباطی برای دانشجوين در حالی است که در تمام دوران تبليغات رياست جمهوري، احمدی نژاد و افراد کابينه اش، طی اظهاراتی کذب و خلاف واقعيت، وجود دانشجويان ستاره دار را انکار کرده و وزارت علوم دوره اصلاحات را مبدع چنين پديده ای معرفی می کردند.