اختلافات به صف احمدی نژاد رسید: هواداران بسیجی، به احمد نژاد هشدار دادند

 

خبرگزاری حکومتی فارس: جمعی از حامیان رئیس‌جمهور در جنبش عدالتخواهی (دانشجويان بسيجی) با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی‌نژاد، خواستار تجدیدنظر رئیس‌جمهور در انتخاب اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول وی شدند.


به گزارش فارس در آغاز این نامه آمده است: این نامه از جانب جریانی تهیه شده که به عنوان فعالین شناخته‌ شده جنبش عدالتخواهی در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری، در مقام سخنرانان دعوت شده به مجامع انتخاباتی از جنابعالی حمایت کردند. لذا، آنچه که در پی می‌آید نه صرفا عقاید شخصی بلکه بیان احساس و نقطه نظرات شهروندانی است که در این جلسات ضمن اعلام حمایت از شما، انتقادات خود را نیز ابراز می‌داشتند.هم‌چنین تأکید بر این نکته نیز ضروری است که فعالین جنبش عدالتخواهی صرفا از سر دلسوزی و نگرانی برای سرنوشت انقلاب اسلامی خود را موظف به ارائه این تذکر دیده‌اند.


نویسندگان نامه مذکور نوشته اند: خبر انتصاب نزدیک‌ترین همکاران شما در دهمین دوره ریاست جمهوری امروز توسط رسانه‌های جمعی اعلام شد. انتصاب آقای اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، در نهایت تعجب، عزم جزم جنابعالی در بی‌توجهی به خواست نیروهای عدالتخواه و بخش عمده‌ای از حامیان شما را در جریان انتخابات اخیر نشان داد. با این انتصاب غیر قابل توجیه، جنابعالی در واقع نظرات پایگاه اصلی حامیان خود در انتخابات اخیر را نادیده گرفته‌اید. به راستی چرا؟

در بخش ديگری از اين نامه طولانی آمده است : برادر عزیز، آقای احمدی نژاد، شما چه فکر کرده‌اید؟ اینکه حامیان شما فعلا به وظیفه خطیر حفظ انقلاب در مقابل تهدیدات عده‌ای خودخواه و قدرت طلب مشغول هستند و در مقابل تصمیمات شما، هر چه که باشد، سکوت خواهند کرد؟ نکند که خدای ناکرده امر به شما مشتبه شده و به این باور رسیده‌اید که با اتکاء به آرای ملت، مختار هستید هر کاری که خواستید انجام دهید و ملت هم در این شرایط چاره‌ای به جز سکوت در مقابل تصمیمات خودسرانه شما ندارد!؟
به هر حال منتظر اقدام عاجل شما در این رابطه هستیم. امیدواریم و در این حال هشدار می‌دهیم که این تقاضا را نادیده نگیرید. برای هر چیز دنیوی حد و اندازه‌ای متصور است و از جمله برای تحمل تصمیمات اشتباه رئیس‌جمهور منتخب ملت