جوانان شیوۀ جدیدی را در اعتراضات شبانه بکار می برند

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از تهران ، اعتراضات شبانه مردم تهران علاوه بر بام منازل وکوچه ها جوانان در بعضی از محلات سوار بر موتورهای خود بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.


جوانان در یک حرکت اعتراضی جدید از ساعت 22:00  در نقاطی از جنت آباد و فرحزاد  سوار بر موتورهای خود در کوچه ها و خیابانهای فرعی شروع به شعار دادن کردند و با این حرکت خود مردم را به آمدن بر پشت بام ها و سر دادن شعار تشویق می کردند.همچنین امشب مردم در  برخي مناطق تهران از جمله آزادي ، سيد خندان ، ونك ، ويلا ، ولي عصر ، جمهوري ، فاطمي ، مطهري ، پونك ،‌صادقيه ، فرحزاد  در پشت بام ها و كوچه ها شعار الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور را سر دادند.اعتراضات از ساعت 22 تا 22:25 ادامه داشت .در کل  اعترضات  امشب گسترده بود ولی شدت اعتراضات در تهران پارس ، صادقيه ، فرحزاد و پونك بيشتر از نقاط ديگر تهران بود.