مادر هنگامه شهیدی: جان دخترم در خطر است

 

سحام نیوز حکومتی :‌ مادر هنگامه شهیدی ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت جسمانی دخترش گفت :‌سلامتی دخترم در خطر است ولی نمی دانم که باید به کجا اعتراض کنم . مادر شهیدی که با چشمانی اشک الود به دفتر روزنامه اعتمادملی امد با اشاره به بیماری قلبی هنگامه گفت :‌ از صبح تاکنون به مراجع مختلفی مراجعه کرده ام . هنگامی که به مقابل زندان اوین رفتم دنبال ما کردند و با الفاظی رکیک خانواده های بازداشت شدگان را مورد اهانت قرار دادند . به دادگاه انقلاب هم رفتم ولی انجا هم همین گونه با ما برخورد کردند و هیچ پاسخی به ما ندادند .


وی تاکید کرد :‌ هنگامی دارای ناراحتی قلبی است و سلامتی وی در خطر است و من نمی دانم که حرف هایم را به کدام مرجع قضایی مطرح کنم . وی تاکید کرد : به ما اعلام می کنند که با رسانه ها مصاحبه نکنید ولی ایا عدم سخن گفتن از مشکلاتمان باعث حل مشکل انها می گردد . من حدود سه هفته است که از فرزندم بی خبر هستم . مادر شهیدی با اشاره به شهادت ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی گفت :‌ من یک مادر هستم و می فهم که انها چه حالی دارند . ولی دیگر نمی توانم صبر کنم چرا که هیچ خبری از دخترم ندارم و با توجه به بیماری اش نگران حال وی هستم .