شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در نماز جمعه تهران

 

براساس گزارشاتی که لحظاتی پيش منتشر شده است, در حالی که بالگردهای نظامی در آسمان تهران پرواز می کنند, مردم معترض که نماز جمعه را به بهانه ای برای گردهمايی گسترده توده ای اعتراضی تبديل کردند, مردم چندین بار سخنرانی رفسنجانی با سردادن شعار قطع کردند. برخی از شعارهائی که سر می داند عبترت بود از "ايرانی ميميرد ذلت نميپذيرد "،" زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ،" برادر شهيدم رای تو پس ميگيرم نگ بر اين دولت مردم فريب".