دستگیری اعضای سایت های جمهوریت و آینده

 

خبرگزاری حکومتی فارس: وزير اطلاعات از دستگيرى عده اى از گردانندگان سايت آينده و جمهوريت خبر داد و گفت: دستگاه اطلاعاتى با كليه سايت هايى كه در جهت تخريب نظام و عليه امنيت كشور حركت مى كنند، با قاطعيت برخورد خواهد كرد. وى از دستگيرى چندين نفر در اين خصوص طى روزهاى گذشته خبر داد و افزود: عده اى از گردانندگان سايت هاى آينده و جمهوريت در همين راستا بازداشت شده اند. اژه‌اى در خصوص علت به تاخير افتادن اعدام برادر عبدالمالك ريگى هم گفت: اعدام وى بستگى به دستور و نظر قاضى پرونده دارد كه طبعاً روال عادى خود را طى مى كند.