صحبت های خواندنی احمدی نژاد: کسی که قانون را رعایت نکند، دیکتاتور است

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا: رييس‌جمهور گفت: همه بايد به قانون تمکين کنند و ديکتاتوري آن است که کسي به قانون تمکين نکند. هرکس خود را فراتر از قانون بداند ديکتاتور است و ملت ايران نشان داده است که با ديکتاتورها چه خواهد کرد. دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور عصر روز پنجشنبه با حضور در صحن جامع رضوي در مشهد با بيان اين‌كه " امروز مي‌خواهم در مورد مسووليت‌هاي عظيم ملت ايران با شما صحبت کنم" در اين‌باره خاطرنشان كرد: شما مردم مي‌دانيد که ما امروز وارد دوران جديدي از حيات انقلاب و زندگي تاريخي ملت ايران شديم و دوراني پرشکوه و سرشار از پيروزي‌هاي بزرگ آغاز شده است.

 

وي به انتخابات 22 خرداد اشاره کرد و گفت: انتخابات 22 خرداد با حضور 40 ميليون انسان مصمم آرمان‌خواه، عدالت‌خواه و انقلابي برگزار شد و اين انتخابات نکته عطفي نه تنها در حيات ملت ايران بلکه در جهان است. سر و صداهايي که در عالم برپا شده است، نشانه حرکت ملت ايران و آثار گسترده آن در مناسبات جهاني در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. ما امروز دو ماموريت بزرگ بر عهده داريم؛ ماموريت اول ساختن و پيشرفت همه‌جانبه ايران عزيز است و ما بايد همه دست به دست هم بدهيم و ايران را به تمام معنا و در همه عرصه‌ها بسازيم، همه جاي ايران تمام شهرها و روستاها را بايد بسازيم. ماموريت دوم اصلاح وضع جهاني و تغيير مناسبات حاکم بر جهان و برپايي عدالت در رفتارها و تعاملات جهاني است؛ ساختن ايران و اصلاح جهان هر دو با هم و از يک جنس و ماموريت و در واقع لازم و ملزوم يکديگر هستند.

 

وي افزود: هيچ‌گاه ساختن ايران بدون حضور موثر، مقتدرانه و اثرگذار در مناسبات جهاني ممکن نيست و حضور مقتدرانه در جهان نيز بدون ساختن ايران امکان‌پذير نخواهد بود. برخي تصور مي‌کنند که مي‌توان دور ايران را يک ديوار کشيد و ايران را بدون حضور موثر در عرصه جهان آباد کرد، چنين تصوري اشتباه است و چنين خيالي باطل و آرزويي محقق نشدني است.

 

احمدي‌نژاد تاكيد كرد: اگر ما حضور مقتدرانه در عرصه جهاني نداشته باشيم، نمي‌توانيم از حيطه و سيطره تصميم‌گيري زورگويان خارج شويم. ما ناچار به تعامل با جهان در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي هستيم و اگر بنا باشد که قوانين و مقررات جهان را آن‌ها بنويسند، قواعد بازي در جهان را آن‌ها بنويسند، معيار تشخيص آن‌ها باشند، معناي اين حرف اين است که ما همواره بايد تحت سيطره آن‌ها زندگي کنيم. مقررات اقتصادي و سياسي که آن‌ها بر جهان وضع کرده‌اند، مقررات يک طرفه است، ولي ما نمي‌توانيم با اقتصاد جهاني رابطه خود را قطع کنيم؛ ما مجبور به رابطه اقتصادي هستيم، ولي آن‌ها قوانين را نوشته‌اند و هرگاه از دولت و ملتي خوش‌شان نيايد بلافاصله از طريق سازوکاري که تعيين مي‌کنند، خواسته‌هاي خود را اعمال و به آن کشورها هزينه تحميل مي‌کنند.

وي ادامه داد: در بخش سياسي معادلات سياسي که در جهان نوشته شده، يک‌طرفه است، شوراي امنيت و قوانين که نوشته شده يک‌طرفه و به نفع مستکبرين است و اگر ما در مناسبات جهاني حضور مقتدرانه نداشته باشيم، آن‌ها از اين مناسبات ظالمانه عليه ما استفاده مي‌کنند و مي‌خواهند که خواسته‌هاي خود را به ما تحميل کنند، اگر ما در عرصه جهاني حضور متقدرانه نداشته باشيم همه قوانيني که نوشته‌اند را عليه ما عمل مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند که ما ايران را بسازيم؛ بنابراين بايد حضور مقتدرانه در عرصه جهاني داشته باشيم.

 

وي اظهار كرد: دليل دوم اين است که آن‌ها در برخورد با ملت‌ها جز تسليم کامل و ذلت ملت‌ها چيزي را نمي‌پذيرند. آن‌ها در تسلط بر ملت‌ها هيچ حد و مرزي را براي خود قائل نيستند و مي‌خواهند عزت و آبروي ملت‌ها و اقتصاد و امکانات ملتها را تحت مصادره خود درآورند.

رييس‌جمهور به سلطه‌طلبي غربي‌ها نيز اشاره کرد و گفت: شما نمونه‌اي از خودخواهي آن‌ها را در ماجراي هسته‌يي مشاهده کرده‌ايد؛ به همان ميزاني که در عرصه جهاني وارد شويم و در اين عرصه اثر بگذاريم و استکبار به عقب رانده شود، به همان ميزان فرصت و فضاي کار در داخل ايران ايجاد مي‌شود و به همان ميزان ايران مقتدر مي‌شود. مستکبران مي‌خواهند همه امکانات و ثروت جهان در انحصار آن‌ها و ديگر ملت‌ها دسته دوم و تحت سيطره آن‌ها باشند.

رييس‌جمهور يادآور شد: از روز اول انقلاب امام خميني(ره) همين سياست دقيق و روشن را دنبال کرد؛ يعني به موازات ساختن ايران در عرصه جهاني مقتدرانه وارد شد و در واقع بايد گفت حضور در عرصه جهاني و ساختن ايران دو روي سکه هستند. در طول اين 30 سال، چهار انحصار استکبار به دست انقلاب در هم شکسته شد؛ انحصار اول دو مکتب رايج مستکبران؛ 30 سال قبل و قبل از انقلاب مستکبران جهان را به دو قطب شرق و غرب تقسيم کرده بودند و بر اين اساس قانون و تئوري تنظيم مي‌کردند و اين‌گونه بود که هر ملت و انساني بايد تحت سلطه يا قطب شرق باشد يا قطب غرب و انقلاب آمد و اين مساله را در هم شکست. انحصار ديگري که انقلاب شکست انحصار دخالت قدرت نظامي در تنظيم مناسبات جهاني بود و بخش مهمي از اين انحصار در دوران دفاع مقدس درهم شکست و بخشي از آن نيز در ماجراي عراق و فلسطين؛ امروز قدرت نظامي و سلاح اتمي و موشک‌ها در تنظيم مناسبات جهاني دخالت ندارند. انحصار سوم که شکست، انحصار علمي و فناوري بود. مهمتر از انحصار قدرت و سلاح، انحصار علم است و بدون آن يک ملت قادر به حرکت و پيشرفت نيست. مستکبران درصددند علوم پيشتاز و پيشرفته را در انحصار خود بگيرند و ديگر ملت‌ها هميشه محتاج به آن‌ها باشند. در ماجراي هسته‌يي نيز گرچه آن‌ها مي‌خواستند استقلال ما را بشکنند ولي مهمتر از همه، آن‌ها درصدد محروم کردن ملت ايران از دستيابي به علم و فناوري پيشرفته بود و شما مي‌دانيد ملتي که علم و فناوري پيشرفته در اختيار نداشته باشد تا ابد عقب مانده خواهد ماند.

وي خاطرنشان كرد: در قضيه هسته‌يي با ايستادگي و درايت مقام معظم رهبري و شما، انحصار علمي استکبار شکسته شد و راه براي دستيابي به علوم پيشرفته براي همه ملت‌ها باز شد. دو سه سال قبل در سفر استاني که خدمت شما مردم رسيديم يادتان هست ابرقدرت‌ها در ارتباط با موضوع هسته‌يي چه عربده‌ها و فريادهايي مي‌کشيدند و حنجره‌هاي خود را پاره مي‌کردند ولي شما ايستاديد و آن‌ها را سر جاي خود نشانديد و امروز نيز همه دنيا مي‌داند، آمريکا که سهل است همه ابر قدرت‌ها با آباء و اجدادشان و حتي اگر موجودات خبيث نيز به آن‌ها کمک کنند قادر نيستند که سر سوزني از حقوق ملت ايران را تضييع کنند.

 

وي ادامه داد: انحصار چهارمي که شکست اين بود که آن‌ها يک شيوه حکومت‌داري اختراع و در واقع قانون ليبرال و معيار خودشان را در عرصه جهاني ثبت کردند و خودشان را قاضي و دادستان قرار دادند و هرکس مطابق با ميل آن‌ها رفتار مي‌کرد، مي‌گفتند که اين مطابق دموکراسي عمل کرده است و هرکس بر خلاف خواسته آن‌ها عمل مي‌کرد، آن‌ها او را مخالف دموکراسي معرفي مي‌کردند. ملت ايران در طول اين 30 سال انقلاب 30 انتخابات بزرگ برگزار کرد و با اين حال مي‌گويند که در ايران دموکراسي نيست و حکومت‌هاي ديکتاتور را که حتي يک انتخابات در کشورشان برگزار نکرده‌اند، طرفدار دموکراسي معرفي مي‌کنند و مي‌گويند در آن‌جا دموکراسي هست و در واقع خود را معيار دموکراسي قرار داده بودند.

 

احمدي‌نژاد خطاب به مردم با بيان اين‌که " شما در انتخابات اخير با حضور و انتخاب حماسي خود اين انحصار طاغوتي را در هم شکستيد" ادامه داد: آن‌ها در کشورهاي خود به نام دموکراسي دو سه حزب ايجاد کردند که در هر کدام از اين حزب‌ها چند صد نفر حضور دارند و در واقع همه کشور و انتخابات در دست اين دو سه حزب است و مردم کاره‌اي نبوده و آزاد نيستند. شما عزيزان در جمهوري اسلامي بالاترين حد آزادي، مشارکت و انتخاب آگاهانه مردم را به نمايش گذاشتيد. در آن کشورها از نقش مردم خبري نيست اما در ايران دموکراسي ناب و مردم سالاري حقيقي و قدرت مردم به صحنه آمده است.

وي با اشاره به اين‌كه " در دموکراسي غربي سه عنصر سرمايه‌داري و پول، احزاب و رسانه‌هاي وابسته جاي مردم را گرفته است" گفت: شما مردم عزيز در اين انتخابات انحصار پول، ثروت و انحصار احزاب و رسانه‌هاي بيگانه را در هم شکستيد. آن‌ها دو شبکه ماهواره‌اي تلويزيوني فقط براي اثرگذاري بر انتخابات شما طراحي کرده بودند و من در اين‌جا حيفم مي‌آيد که در حضور شما مردم عزيز و حرم مطهر اسم اين دو شبکه را ببرم. شما توطئه‌هاي کشور در انتخابات را در هم کوبيديد و پرچم اسلام ناب را برافراشتيد.

وي افزود: در انتخابات يک معادله اساسي هم جابه‌جا شد؛ مستکبران براي غلبه بر ملت‌هاي آزاده يک روش پيچيده داشتند و هميشه سعي مي‌کردند خط درگيري، مرز درگيري و جبهه درگيري را در داخل کشورهاي هدف خود برپا کنند و در واقع ملت‌ها را در داخل به جان هم مي‌انداختند و درگيري داخلي ايجاد مي‌کردند. در واقع عناصري به نمايندگي از استکبار در خيابان‌ها و مجامع درگيري ايجاد مي‌کردند و شما مي‌دانيد ملتي که در درون خود درگيري داشته باشند، طعم استقلال و پيشرفت را نمي‌چشد.

رييس‌جمهور ادامه داد: با پيروزي انقلاب اسلامي امام(ره) از همان ابتدا درگيري را به مرز دشمن منتقل کردند، دشمن تلاش کرد که اين مرز را به جبهه داخل برگرداند و در برخي از سال‌ها تا حدودي موفق شد. 7-8 سال قبل و 10 سال قبل دشمنان تلاش داشتند که اختلافات و درگيري‌هاي را به داخل صفوف ملت منتقل کنند ولي در چهار سال گذشته شما مردم ايستاديد و خط مقدم اين مسائل را تا بيخ گوش کاخ سفيد منتشر و به آن‌جا منتقل کرديد. مي‌بينيد که آن خانم ـ که وزير خارجه بود ـ در اين مورد چه گفت. آن‌ها از حضور ايران و انقلاب در آمريکاي لاتين ابراز ناراحتي مي‌کردند و مي‌گفتند که ما از حضور انقلاب در اين منطقه نگران هستيم.

وي با بيان اين‌كه " در اين انتخابات دشمن تلاش کرد که خط درگيري را به داخل کشور منتقل کند" از قول مردم خطاب به دشمنان گفت: شما باز هم اشتباه کرده‌ايد و اين ملت را نشناخته‌ايد. اين ملت يک ملت يکتا پرست و عاشق ولايت و امامت و مخالف استکبار و ضدظلم است و آن‌چنان به صورت شما سيلي خواهد زد که راه خانه‌هاي‌تان را گم کنيد.

 

وي با بيان اين‌که " دشمنان در اين انتخابات از دو سه تا موضوع بسيار ناراحت شدند، سيلي خوردند و عصباني هستند" در اين‌باره اظهار كرد: موضوع اول تجلي شکوه و عظمت ملت ايران است؛ روساي جمهور و دولت‌هايي که براي انتخابات با ما تماس مي‌گرفتند و تبريک مي‌گفتند، در صحبت‌هايي که مي‌کردند، دو مطلب مشترک بود؛ آن‌ها مي‌گفتند که ملت ايران در اين انتخابات و با اين حضور با شکوه کار بزرگي را انجام داد و يک الگوي جديد در برابر جهانيان قرار داد. آن‌ها همچنين مي‌گفتند که اين انتخابات نقطه آغاز تحول در جهان است و البته يکي نيز گفت نقطه آغاز نقطه تحول در منطقه است.

احمدي‌نژاد با اشاره به حضور 28 ميليوني مردم در انتخابات سال 84 و 40 ميليوني درانتخابات سال 88 يادآور شد: دوره قبل اين دولت با پشتوانه آراي 28 ميليون نفر يقه دشمنان را گرفت و اکنون نيز آن‌ها ديدند که دولتي آمده با پشتوانه 40 ميليون راي و کسي که آن‌ها نمي‌خواستند، ملت ايران انتخاب کرده است.

 

وي خاطرنشان كرد: کابوس دشمنان، انتخاب ملت ايران بود و آن‌ها سعي کردند که در انتخابات دخالت کنند؛ آن‌ها بي‌ادبي کردند، توهين کردند از آشوب‌طلبي و تجاوز به اموال عمومي حمايت کردند و آن‌ها مي‌خواستند اقتداري که براي ايران از پشتوانه حضور با شکوه اين مردم ايجاد شده تضعيف کنند. آن‌ها تصور اشتباهي داشتند و بايد بدانند به محض اين‌که دولت جديد مستقر شود، اين دولت با عزت و اقتدار وارد عرصه‌هاي جهاني مي‌شود و دشمنان را از موضع استکبار به زير خواهد کشيد. موج عدالت‌خواهي ملت ايران در راه است و ملت ايران اجازه نمي‌دهد که مستکبران حتي يک شب به راحتي بخوابند.

 

وي هم‌چنين در بخش ديگري از صحبتهاي خود اظهار كرد: ملت ايران اهل گفت‌وگوست. ما براي گفت‌وگو اعلام آمادگي کرديم ولي آن‌ها به ملت ايران توهين کردند و اميدواريم با ابراز پشيماني خود را اصلاح کنند. ملت ايران اهل گفت‌وگو بر پايه احترام است و صادقانه عمل مي‌کند و اگر بي‌صداقتي ببيند همان پاسخي را مي‌دهد که به آقاي بوش که اکنون مطرود شده، داده است.

رييس‌جمهور ادامه داد: ما معتقديم که بايد جهان بر پايه احترام و عدالت و برادري اداره شود. دوراني که چند کشور خود را مالک جهان بدانند گذشته است و بايد همه ملت‌ها و دولت‌ها در يک سازوکار عادلانه و برادرانه در مديريت جهاني شرکت کنند. ما آماده تعامل سازنده دراين زمينه هستيم.

وي خاطرنشان کرد: مطلب دوم در مورد ساختن ايران اسلامي اين است که ما در آستانه دوران جديد و درخشاني هستيم؛ بدانيد که انقلاب يک سطح و مرحله بالاتر شده است و ما بايد ايران را بسازيم؛ بر اساس عدالت و برادري و احترام به آحاد مردم. همه مردم عزيز هستند، همه در برابر قانون مساوي هستند و من در اين‌جا اعلام مي‌کنم کسي حق ندارد خود را بالاتر از قانون و مالک کشور و مردم بداند. هيچ‌کس حق ندارد براي خود يا نزديکان خود يا بستگان خود حق ويژه و امتياز ويژه قائل باشد. من از زبان شما مردم عزيز مي‌گويم که اين ملت از دولت خود مي‌خواهد که تمام حقوق ملت را که يک عده به صورت ويژه برده است، پس بگيرد و به بيت‌المال باز گرداند و اين خواست ملت است و به فضل الهي دولت برآمده از راي مردم با ايستادگي اين مسير را ادامه خواهد داد.

 

ي‌نژاد افزود: امروز بايد ايران را با همدلي بسازيم و هيچ‌کس حق ندارد خود را برتر از ملت و بالاتر از آراي ملت بشناسد، کسي حق ندارد به آراي ملت ايران توهين کند، هيچ‌کس حق ندارد خود را بالاتر و برتر از ملت ايران بشناساند و بايد دنيا بداند که ملت ايران راه عزت و عدالت را انتخاب کرده و به پيروي از مولاي خود خط نوراني ولايت را با اقتدار تا آخر طي مي‌کند.

وي تصريح کرد: همه بايد به قانون تمکين کنند و ديکتاتوري آن است که کسي به قانون تمکين نکند. هرکس خود را فراتر از قانون بداند ديکتاتور است و ملت ايران نشان داده است که با ديکتاتورها چه خواهد کرد.

احمدي‌نژاد افزود: امروز آباداني، عزت و پيشرفت همه جانبه و مهرورزي و عدالت خواست تمام ملت ايران و خواست 40 ميليون شرکت کننده در انتخابات و خواست 70 ميليون انسان مومن است. دشمنان بدانند که اين دولت به فضل الهي و با انگيزه بالاتر در مسير خدمت به مردم و نوکري مردم و آباداني کشور و عدالت حرکت خواهد کرد و از هيچ قدرتي کوچکترين ترسي به خود راه نخواهد داد.

وي افزود: ملت ايران نشان داد داراي ظرفيت‌هاي بزرگي است و جايگاه شايسته ايران در جهان بسيار بالاتر از وضع موجود است.

وي با بيان اين‌که " شايستگي‌ها و ظرفيت ملت ايران بسيار بالاتر و درخشان‌تر از وضع موجود است" گفت: ما همه بايد دست به دست هم دهيم که ايران را بسازيم. ملت ايران پرچمدار عشق به ولايت و امامت در جهان است و بايد همه دست به دست همه دهيم ايران را بسازيم و ماموريت جهاني انقلاب را به فضل الهي ايفا کنيم.