جوانی در اثر ضربات مغزی از اوین به بیمارستان منتقل شد/ زندان های مخفی رژیم

 

دو خبر دریافتی:

 

١- ديشب، چهارشنبه ساعت 30/12 در بيمارستان مهر تهران يک جوان 18 / 19 ساله را از زندان اوين به اين بيمارستان منتقل کردند که در اثر ضربه مغزی در کما بود. خانواده اين جوان نيز آنجا بودند و با گريه و زاری به مسببين فحش می دادند.


٢- در شمال شهر تهران از خانه های بزرگی که مصادره شده اند به عنوان زندان استفاده می شود. 2 تا از اين خانه ها شناسايی شده است. يکی در خيابان فرشته کوی کوهيار پلاک 5. و در الهيه خيابان خزر نبش کوچه کيوان.