یک گزارش: دولت برای تنبيه مغازه داران اعتصابی برق آنها را قطع کرد


گزارش دريافتی : در واکنش به تعطیل شدن مغازه ها و بازار در بیستمین سالگرد ترور دکتر قاسملو  در 22 تير در مهاباد ، مقامات دولتی اقدام به قطع برق تعدادی از مغازه های این شهر از جمله بازارچه این شهر کردند. قطعی برق که از دوشنبه آغاز شده تا امروز صبح ادامه داشته و مغازه داران اعلام کرده اند در صورت ادامه این وضعیت در مقابل بازارچه تجمع خواهند کرد. خبرها حاکی از این است که مدیر بازارچه که شخصی است به نام فیاض چند روز است ناپدید شده است.