اعتراف فرمانده نیروی انتظامی: امروزه تأمين امنيت با باتوم و ابزارهاي سنتي جوابگو نيست

 

سرکرده نیروهای انتظامی اعتراف کرد که تامین امنیت رژیم دیگر با سرکوب با باتوم و سایر ایزارهای سنتی سرکوب امکان پذیر نیست. این سرکرده اعتراف می کند که دیگر سرکوب اقر ندارد.  روزنامه آفتاب یزد در این رابطه می نویسد: فرمانده نيروي انتظامي گفت كه فضاي مجازي، رسانه‌ها و ماهواره امروزه در تأمين امنيت تأثيرگذارند و در حوادث اخير عده‌اي با بسيج رسانه‌ها در حال تدارك انقلاب مخملي بوده‌اند. اسماعيل احمدي مقدم گفت بايد توانمندي‌هايمان را ارتقا دهيم زيرا امروزه تأمين امنيت با باتوم و ابزارهاي سنتي جوابگو نيست و بايد به فكر راهكارهاي جديد باشيم. فرمانده ناجا گفت ‌در فضاي امنيتي امروز جهان تعريف امنيت و تهديدات متحول شده و ديواركشي دور مرزها فاقد اعتبار است.

 

تهديدات از فراسوي مرزها كشورها را تهديد مي‌كند. احمدي‌مقدم اظهار داشت توسعه قدرت رسانه‌ها مفهوم امنيت را متحول كرده است. برقراري يك امنيت مسلح چاره‌ساز نيست و تهديدات متحول شده و برقراري امنيت بايد با يك نگاه جديد توام باشد. وي تأكيد كرد امروز نظارت بر شبكه‌هاي مجازي يك قدرت ديگر را مي‌خواهد و ابزارهاي سنتي پاسخگو نيست. فرمانده ناجا افزود امروز با سلاح گرم نمي‌توان گروه‌هاي معاند را مشخص كرد زيرا نوع تهديد، مكان، زمان و افراد در اين فضا ناشناخته هستند. وي گفت پليسي كه توليدكننده علم باشد حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد والا بسيار آسيب‌پذير خواهد بود.