حمله اوباشان اسلامی به مطب یک پزشک و ضرب و جرح او با الت قتاله

 

هرانا: به خبر واصله شنبه 20 تيرماه 1388 يكي از شهروندان بهايي ساكن بندر عباس به نام دكتر ايرج ميداني هنگامي كه آخرين بيمار خود را ديده و آماده خروج از مطب بوده است مورد حمله دو فرد ناشناس قرار مي گيرد كه افراد مذكور ضرباتي عميق با چاقو به شكم و كنار صورت وي زدند و پس از برداشتن دخل مطب ، متواري شدند .

به گفته دكتر ميداني اين افراد هدفي بجز دزدي داشته اند و با آنكه دكتر حاضر مي شود دخل را در اختيار آنها قرار دهد ولي ضاربين باز هم اقدام به مضروب كردن وي مي كنند .

نكته قابل توجه آنستكه ضاربين با آنكه بندر عباس شهر كوچكي است اما ابايي از شناخته شدن نداشته اند چرا كه بدون ماسك و پنهان کاری وارد مطب مي شوند بطوريكه آخرين مريض هنگام خروج از مطب ايشان را مي بيند .

لازم به ذكر است دكتر ميداني از پزشكان سرشناس بندر عباس مي باشد و پيش از اين بين سالهاي 1362 تا 65 مدت 2 سال و نيم به جرم بهايي بودن زنداني بوده است .