لباس شخصی ها چهار استاد دانشگاه قزوین را ربودند


به گزارش روزنامه حکومتی نوروز، در پی اعتراضات گسترده مردم استان قزوین، چهار تن از اساتید برجسته دانشگاه بین المللی خمینی  توسط لباس شخصی ها ربوده شده و به نقطه نامعلومی برده شدند. در بخشی از این گزارش آمده است: بنا بر اظهار شاهدان عینی در روز دو شنبه 25/4/88 عده کثیری از دانشجویان به نشانه اعتراض به انتخابات از حضور در جلسات امتحان امتناع کرده و خواستار لغو و برگزاری با تاخیر امتحانات شدند که با مخالفت هیات رئیسه دانشگاه مواجه شدند.


با ادامه یافتن موج اعتراض درسایر دانشکده ها، دانشجویان در جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع نموده و ضمن بیان شعا رهایی در محکوم کردن انتخابات فرمایشی اخیر، با قرائت بیانیه ای از مسئولان ارشد نظام خواستار لغو نتایج انتخابات شدند.در این میان تعدادی از اساتید دانشگاه به جهت رعایت حال دانشجویانی که آمادگی روحی برای امتحانات پایان ترم را نداشتند، زمان دیگری را ( تاخیر یک هفته ای ) برای امتحانات پیشنهاد کردند که با ز هم با مخالفت هیات رئیسه دانشگاه مواجه شدند.


در میان ایشان چهار تن از اساتید دانشگاه آقایان دکتر رییسیان، دکتر ایمانیه ،دکتر درویش، دکتر فضلی که خود از کادر مدیریت قبلی دانشگاه بودند به چشم می خورند. با وقوع این حادثه مسئولان دانشگاه این اساتید را به اتهام برهم زدن امتحانات پایان ترم و تهییج دانشجویان برای اعتراص , به نیروهای امنیتی منطقه معرفی نموده که در نتیجه در محل کار خویش بازداشت گردیده و به مکان نامعلومی انتنقال داده شدند.


این در حالی بود که خانواده نامبردگان و همکاران دانشگاهی ایشان هیچ گونه اطلاعی از محل بازداشت ونگهداری نامبردگان در دست نداشتند تا اینکه با تلاش همکاران و تعدادی از نیروهای اصلاح طلب منطقه در روز دوشنبه مورخ 1/4/88 بعد از یک هفته باز داشت و با قرار ضمانت از زندان ازادمی گردند. ضمنا زمان تشکیل دادگاه جهت صدور حکم نهایی متعاقبا به اطلاع این اساتید خواهد رسید.