اتحادیه اروپا در قبال برنامه اتمی رژیم تصمیم های سخت می گیرد


راديو فردا : وزیر امور خارجه سوئد، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه گفت: در ماه های آينده اين اتحاديه با تصمیم های سختی درباره برنامه هسته ای ايران رو به رو خواهد بود.کارل بيلت، وزير امور خارجه سوئد، که با نمايندگان پارلمان اروپا صحبت می کرد، افزود: در ماه های آینده باید درباره گزينه های سخت و  آنچه که باید درقبال ایران انجام دهيم، تصمیم گیری کنیم.وزیر امور خارجه سوئد تاکید کرد که ایران چند ماه فرصت دارد تا راه حلی برای حل مناقشه هسته ای خود با جامعه بین الملل پیدا کند.این نخستین واکنش رییس دوره ای اتحادیه اروپا به ارائه مهلت به ایران برای حل بحران هسته ای است.


کارل بيلت در حالی درباره سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران صحبت کرد، که هيلاری کلينتون ساعاتی قبل از آن گفته بود: واشينگتن به ديپلماسی در قبال ايران متعهد است، ولی اکنون زمان عمل است و فرصت برای سیاست تعامل با ایران هميشه مهیا نخواهد  بود.