اتهام بمب گذاری به فعالان دانشجوئی دستگیر شده دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

رژیم برای شکستن روحیات تهاجمی مردم، به هر عمل شنیع و دروغ پردازی دست می زند. خبرگزاری حکومتی مهر، که یکی از نهادهای دروغ پردازی رژیم است، از خنثی کردن عملیات بمب گذاری در دانشگاه بابل و منتسب کردن آن به فعالان دانشجوئی خبر داده است. به گزارش نهاد دروغ پراکنی در زیر توه کنید.

  

خبرگزاری حکومتی مهر : در پی خنثی شدن عمليات بمب گذاری در حوزه رياست دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دو نفر از فعالان سياسی و دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی بابل در همين ارتباط دستگير شدند. يک منبع آگاه ، امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: در هفته گذشته دو نفر از فعالان سياسی و دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی بابل که قصد بمب گذاری درمحل برگزاری جلسه هئيت رئيسه دانشگاه را داشته اند ، قبل از اقدام با درايت سربازان گمنام امام زمان (عج) استان مازندران و با همکاری مراجع قضايی بابل دستگير شده اند.اين منبع افزود: اين افراد هم اينک در زندان به سر برده و بازجويی از آنان ادامه دارد