دو دانشجوی دیگر دانشگاه بیرجند دستگیر شدند

 

خبرنامه اميرکبير: امين استادی و ميلاد گاراژيان دو دانشجوی ديگر دانشگاه بيرجند و اعضای انجمن اسلامی اين دانشگاه هستند، که هقته گذشته و در آستانه ۱۸ تيرماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. پيشتر خبر مربوط به بازداشت بهزاد پروين و علی سپندار، دو تن از فعالان دانشجويی بيرجند و اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی اين دانشگاه، در روزهای سه شنبه و چهاشنبه ۱۶و ۱۷ تيرماه انتشار يافته بود.

 

بهزاد پروين، دبير انجمن اسلامی دانشگاه بيرجند، که در منزل خود بازداشت شد، طی تماس بسيار کوتاهی با خانواده، خبر دستگيری خود و چند دانشجوی ديگر را تاييد کرده بود. هم اکنون از وضعيت و محل نگهداری چهار دانشجوی دانشگاه بيرجند، اطلاعی در دست نيست.

گفتنی است در آستانه ۱۸ تيرماه، دور تازه ای از بازداشت فعالين دانشجوئی در دانشگاه های شهرهای مختلف کشور از جمله دانشگاه تبريز و بيرجند آغاز شده است. هم اکنون ۴ دانشجوی دانشگاه بيرجند و سه دانشجوی دانشگاه تبريز در بازداشت بسر می برند.