تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین و افزایش نگرانی ها

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده صدها نفر از خانواده ها از صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب وزندان اوین تجمع کردند و خواستار آگاه شدن از وضعیت وشرایط عزیزانشان شدند. امروز چهارشنبه 24 تير ماه بيش از 150 نفراز خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و بيش از 200 نفر از خانواده ها در مقابل زندان اوين براي پيگيري وضعيت فرزندان و همسران خود تجمع كردند . خانواده ها هر روز ازساعت 8 شروع وقت اداري تا پايان وقت اداري ساعت 15 براي بررسي وضعيت فرزندانشان به زندان اوين و دادگاه انقلاب مراجعه مي كنند وبه انتظار اعلام اسامي جديد و يا تعيين قرار كفالت مي مانند.نهايي كه هنوز از فرزندان خود خبر ندارند نگران به سراغ خانواده هايي مي روند كه قرار كفالت و آزادي براي فرزندشان صادر شده و با گرفتن آدرس و شماره تلفن از آنها سعي مي كنند از افرادي كه آزاد شده اند خبري از وضعيت عزيز خود بگيرند .


تعدادي از خانواده ها شهرستاني هستند و در تهران كسي را ندارند و شب را در پارك ها و مهمانسراها مي گذرانند و روز سرگردان مسير بين اوين و دادگاه انقلاب را طي مي كنند .
امروز تعدادي اسامي از طرف دادگاه انقلاب و زندان اوين تأييد شد اگر چه خانواده ها تا اندازه اي اطمينان حاصل مي كنند كه فرزند و يا همسرشان دستگير شده اما با نگراني از همديگر مي پرسند آيا عزيزان خود را زنده و سالم تحويل خواهند گرفت؟

 

اسامي تعدادي از بازداشت شده ها


1- سحر خرمي 23 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
2- صديقه خانقاه 36 ساله و متأهل خانه دار پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
3- مهناز ترابي 29 ساله متأهل ليسانس زبان انگليسي پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
4- صبا مظاهري 26 ساله دانشجوي هنر پنجشنبه 18 تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده
5- الهه كاشفي 23 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
6- امير سيدكاظمي 21 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در جمالزاده بازداشت و محل نگهداري وي نامشخص
7- آرمان قنبري 27 ساله فوق ديپلم تراشكاري پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و محل نگهداري وي نامشخص
8- بهزاد كامراني 25 ساله ليسانس كامپيوتر شنبه 30 خرداد در خيابان خوش بازداشت و به اوين منتقل شده
9- نادر قاضي مير سعيد 24 ساله دانشجوي فوق ليسانس عمران چهارشنبه 27 خرداد در ولي عصر بازداشت و بعد از انتقال به كلانتري 148 انقلاب به اوين منتقل شده
10- محمد كشكولي 42 ساله پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
11- مهرشاد متين پور 19 ساله ديپلم چهارشنبه 27 خرداد در ونك به طور وحشيانه توسط لباس شخصي ها بازداشت و به اوين منتقل شده
12- محمد امين اميري 20 ساله ديپلم سه شنبه 26 خرداد در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
13- حامد نيك فر 34 ساله فوق ديپلم ماشين آلات كشاورزي 30 خرداد در يادگار امام بازداشت و به اوين منتقل شده
14- سعيد قنبري پور 28 ساله ليسانس شيلات شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
15- اسماعيل قره گزلو 27 ساله ديپلم شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
16- فرهاد بهادري 25 ساله ليسانس حقوق پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
17- بهمن مداح 35 ساله شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
18- ايمان قدياني 27 ساله فوق ديپلم حسابداري پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
19- صمد قره داغي 30 ساله ديپلم شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده
20- رضا مرداني 29 ساله كارمند پنجشنبه 18 تير در خيابان وصال بازداشت و به اوين منتقل شده
21- مجتبي شهسواري 22 ساله دانشجوي حقوق پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
22- عليرضا ورمزيار 19 ساله دانشجوي كامپيوتر شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
23- وحيد خندان 27 ساله ليسانس علوم اجتماعي يكشنبه 31 خرداد در ولي عصر بازداشت و بعد از انتقال به كلانتري 148 انقلاب به اوين منتقل شده
24- عبدالله عزيزي 34 ساله ديپلم شغل آزاد شنبه 30 خرداد در رودكي بازداشت و به اوين منتقل شده
25- عارف معاون 25 ساله فوق ديپلم عمران چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
26- عليرضا ساعتچي 20 ساله سه شنبه 26 خرداد در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده
27- محمد صادق اميني 23 ساله پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
28- مجيد طهمورث 24 ساله ليسانس شيمي پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
29-محسن ابراهيمي 36 ساله فوق ديپلم برق شنبه 30 خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده
30- مهدي محمدي 26 ساله ديپلم شنبه 30 خرداد در جيحون بازداشت و به اوين منتقل شده
31- وحيد حسين پور 19 ساله دانشجوي فيزيك پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
32- محسن جلاليان 28 ساله ديپلم شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در 16 آذر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
33- مصطفي آجرلو 29 ساله ديپلم كتابدار پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص