سه فعال دانشجویی دانشگاه تبریز هجده تیر دستگیر شدند

 

چهارشنبه، ۲۴ تير، ۱۳۸۸

 

خبرنامه امیرکبیر: احسان نجفی، آیدین خواجه ای و فراز زهتاب سه دانشجوی دانشگاه تبریز، روز 18 تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. 

 

احسان نجفی دانشجوی برق دانشگاه تبریز روز 18 تیر ماه از منزل مسکونی خود در شهر خوی، بازداشت شد. ماموران امنیتی با شش دستگاه خودرو به منزل مسکونی این فعال دانشجوئی بورش برده و تنها با یک اخطار شفاهی و بدون ارایه هیچ گونه حکمی در مدت کمتر از چند دقیقه، اقدام به شکستن درب منزل احسان نجفی کرده و وی را به طرز نامناسبی دستگیر کردند.


 احسان نجفی عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند دانشگاه تبریز، ماه مهر سال  گذشته را نیز در بازداشت گذرانده بود و به به یک سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال، و مجموعا به سه سال حبس محکوم شده بود.


 به گزارش خبرنامه امیرکبیر، فراز زهتاب دیگر دانشجوی دانشگاه تبریز در رشته حقوق، نیز 17 تیر ماه حین خروج از دانشگاه به همراه مادر و برادرش، دستگیر شده است. ماموران امنیتی به طرز توهین آمیزی درمقابل خانواده اش وی را دستگیر کردند. گفتنی است حراست دانشگاه تبریز و معاونت دانشجویی آن همکاری مستقیمی با نهادهای غیرمسئول خارج از دانشگاه برای بازداشت این دانشجو داشته اند.


 فراز زهتاب عضو شورای انجمن اسلامی دانشکده انسانی و سخنگوی ستاد دانشجویی استان آذربایجان شرقی مهدی کروبی وعضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند دانشگاه تبریز بود. وی نیز در تابستان و پاییز سال گذشته، به مدت 105 روز سلول های انفرادی در بازداشت بسر می برد و به سه سال زندان که یک سال آن تعزیری و دو سال آن تعلیقی به مدت چهار سال بود، محکوم شده بود.
 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر آیدین خواجه ای دیگر دانشجوی حقوق دانشگاه تبریزنیز پس از عدم موفقیت نهاد های امنیتی در دستگیری غیر قانونی  وی روز 18 تیر ماه، به اتاق 37 زندان تبریز-اتاق وزارت اطلاعات- مراجعه کرده و خواستار روشن شدن وضعیت خود شده است که از آن جا به مکان نامعلوم انتقال یافته است و تا کنون خبری از وی در دست نیست.


 آیدین خواجه ای عضو شورای انجمن اسلامی دانشکده انسانی و عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند دانشگاه تبریز نیز مانند دو دانشجوی دیگ، تابستان و پاییز سال پیش را به مدت 105 روز در سلول های انفرادی گذرانده بود و به سه سال زندان که یک سال آن تعزیری و دو سال آن تعلیقی به مدت چهار سال بود، محکوم شده بود.


 لازم به ذکر است در جریانات اعتراضات دانشجوئی در دانشگاه تبریزبه نتایج انتخابات، 86 دانشجوی دانشگاه از جمله امیر مردانی رئیس ستاد دانشجویی استان آذربایجان شرقی کروبی دستگیر شده بودند.
 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با گذشت یک ماه از اعلام نتایج انتخابات، روند گسترده بازداشت دانشجویان، در آستانه 18 تیرماه شدت یافت و دانشجویان دانشگاه های مختلف بازداشت شده اند.
 

بازداشت دانشجویان دانشگاه بیرجند، تبریز و صنعت نفت اهواز، آغاز دور تازه ای از بازداشت فعالین دانشجوئی پس از اعلام نتایج انتخابات بوده است. این در حالی است که برخی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه ها از جمله دانشجویان تهران، بابل و مازندران به تازگی آزاد شده اند و با این وجود از وضعیت بسیاری دیگر از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور که پس از انتخابات دستگیر شده اند، اطلاعی در دست نیست.