ساکنان شهرک آپادانا، محل زندگی خانواده سهراب، بیاد سهراب شمع روش کردند و شعار دادند

 

به گزارش سایت حکومتی نوروز، شب گذشته، ساکنان محله آپادانای تهران، محل زندگی خانواده سهراب اعرابی، جوان ۱۹ ساله ای که در وقايع اخير کشته شد و ديروز به خاک سپرده شد، به یاد سهراب و سایر کشته شدگان وقایع اخیر ، در يک اقدام بی سابقه از ورودی شهرک آپادانا تا مقابل در خانه خانواده خانواده سهراب شمع روشن چيدند. جمعيت از ساعت ۲۲ تا حدود ساعت ۲۳ شروع به شعار دادن "مرگ بر ديکتاتور" کردند.

 

سهراب اعرابی در راهپيمايی ميليونی مردم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و معلوم نيست که همان روز و يا در بيمارستان جان باخته است. خانواده وی مدت ۲۶ روز از او هيچ خبری نداشتند تا اين که روز شنبه ۲۰ تير ماه مسئولين قضايی خبر کشته شدن وی را به خانواده اش دادند.

در مراسم خاکسپاری سهراب صدها تن که بيشتر آن ها را مردم همدرد خانواده وی تشکيل می دادند شرکت داشتند. نيروهای نظامی در مراسم حضور نداشتند اما لباس شخصی ها ديده می شدند.