نگرانی و شدت گرفتن اعتراضات خانواده ها در مقابل دادگاه و زندان اوین

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده تعداد زیادی از خانواده ها از صبح امروز در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب تجمع کردند و نسبت بی خبری و ادامه بازداشت عزیزانشان دست به اعتراض زدند.


آنها روز  سه شنبه 23 تير ماه بيش از 150 نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها به دادگاه انقلاب مراجعه كردند تعدادي در داخل دادگاه انقلاب به انتظار تعيين قرار كفالت براي فرزند خود و تعداد بيشتري در بيرون دادگاه به انتظار آوردن ليست اسامي جديد و تأييد دستگيري فرزندشان و مشخص شدن محل نگهداري آنها از ساعت 8 صبح تا 15 به انتظار مي ايستند .تعداد از خانواده ها يي كه مانند مادر سهراب اعرابي كفالت براي فرزند خود گذاشته بودند اما آزاد نشده بودند با خشم هر چه تمام تر وارد دادگاه انقلاب مي شدند و خواستار آزادي فوري فرزند خود مي شدند و تعدادي اعلام كردند در صورتي كه فرزندشان آزاد نشود خود را با زنجير در جلوي دادگاه انقلاب مي بندند و تحصن مي كنند.و دائم مي گفتند چه بلايي بر سر جوانهايمان آورده ايد آيا فرزندان ما زنده اند يا ما هم مثل مادر سهراب جنازه فرزندمان را تحويل مي گيريم .اگر يك ذره انسانيت در شما وجود دارد به ما جواب بدهيد.
در ساعت 10:30 صبح تعداد 80 اسم در 2 ليست توسط دادگاه انقلاب تأييد شد و در زير صفحات اسامي عنوان شده بود 15 روز ديگر مراجعه كنيد.اما بقيه خانواده ها همچنان در انتظار ليست جديد بودند.در بيرون دادگاه نيروي انتظامي و تعدادي لباس شخصي وضعيت را تحت كنترل داشتند.

 

همچنین از صبح امروز تقريبا 100 خانواده نيز در جلوي زندان اوين با نگرانی شدید و خشم زیاد  به انتظار تأييد محل نگهداري عزیزانشان ایستاده اند. شهادت سهراب اعرابی خانواده را سخت نگران کرده است و اعتماد آنها را نسبت به گفته های افرادی که در دادگاه انقلاب و زندان اوین هستند سلب شده است و از خطری که عزایزانش را تهدید می کند شدید نگران هستند.

 

اسامي تعدادي از بازداشت شده ها


١- پرويز تهراني 24 ساله ليسانس مكانيك دوشنبه 25 خرداد در ولي عصر بازداشت وبعد از انتقال به كلانتري 148 انقلاب  به اوين منتقل شده
٢-  آيدين خسرواني 21 ساله ديپلم شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
٣-  امير محمد يعقوبي پور 29 ساله ديپلم جوشكاري شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
٤- وحيد رضا كوثري 19 ساله ديپلم دوشنبه 1 تير در ونك بازداشت شده و به اوين منتقل شده
٥- سيد معين ميري 27 ساله دانشجوي جغرافي چهارشنبه 27 خرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده
٦- كامران دماوندي 28 ساله ديپلم 26 خرداد در ونك بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
٧- عليرضا ابراهيمي 22 ساله فوق ديپلم هنر پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
٦- پيام عمراني 24 ساله ليسانس هنرهاي تجسمي پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
٩- سينا بهمني 21 ساله ديپلم فني چهارشنبه 27 خرداد در جنت آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
10- آريا اكبري 22 ساله فوق ديپلم كامپيوتر شنبه 30 خرداد در رودكي بازداشت وبعد از انتقال به آگاهي شاپور به اوين منتقل شده
11- محمود همت 26 ساله ليسانس مديريت بيمه پنجشنبه 18 تير در جمالزاده بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
12-ليلا محمدي 25 ساله ديپلم طراحي صنعتي پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
13-حامد سياوشي 23 ساله دانشجوي طراحي صنعتي پنجشنبه 18 تير در جمالزاده بازداشت و به اوين منتقل شده
14-ماهان خشنودي 22 ساله ديپلم چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
15-ابراهيم نوري 26 ساله فوق ديپلم عمران پنجشنبه 18 تير در خيابان 16 آذر بازداشت و به اوين منتقل شده
16-- علي بابايي 25 ساله ديپلم شنبه 30 خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده
17-محمد مهدي تاج بخش 25 ساله ليسانس محيط زيست چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
18-مهرداد طالبي 27 ساله ليسانس فيزيك پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
19- صادق هادي پور 20 ساله ديپلم شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
20- حسن الياسي 22 ساله دانشجوي رياضي 30 خرداد در يادگار امام بازداشت و به اوين منتقل شده
21- امير سربنداني 28 ساله فوق ديپلم حسابداري يكشنبه 31 خرداد در ولي عصر بازداشت و بعد از انتقال به آگاهي شاپور به اوين منتقل شده
22-
شهاب خسروي 25 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص