تجمع اعتراضی خانواده های ناپدیدشدگان قیام اخیر مردم در خیابان شاپور

 

صبح امروز گروهی از خانواده های ناپدیدشدگان قیام اخیر مردم در مقایل اداره آگاهی خیابان شاپور تجمع کردند. خانواده ها به دنبال خبر کشته شدن سهراب اعرابی، سراسیمه به اداره آگاهی رفته و در آن جا تجمع کردند.

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:  امروز سه شنبه 23 تيرماه از ساعت 8 صبح تا 12:30، تعدادی از خانواده با نگراني زیاد به آگاهي شاپور مراجعه كردند و خواستار پيگيري  وضعيت فرزندانشان شدند .اين خانواده ها در روزهاي درگيري بعد از انتخابات از فرزندانشان هيچ اطلاعي ندارند و چندين بار به دادگاه انقلاب و زندان اوين  و پزشكي قانوني مراجعه كرده اند اما تاكنون از طرف هيچ يك از سازمانهاي فوق نام فرزندانشان تأييد نشده است . خانواده ها می گویند  فرزندانشان تنها نبودند و همراه با يكي از بستگان و يا دوستانشان در اعتراضات شركت كرده اند و به گفته همراهان آنها تعدادي توسط نيروهاي گارد و لباس شخصي بازداشت شده اند.


تعدادي از مادران در جلوي آگاهي شاپور فرياد مي زدند اگر فرزندمان را كشته ايد لااقل جنازه آنها را تحويل دهيد و تعدادي با خشم هر چه تمام تر مرگ بر خامنه اي را فرياد مي زدند كه مورد حمله سربازان جلوي درب آگاهي قرار گرفتند و با دادن وعده" رسيدگي مي كنيم سعي مي كردند آنها را آرام كنند.

 

اسامي تتعدادی از ناپدیدشدگان


١- نوشين عابديني 25 ساله  شنبه 30 خرداد همراه با بستگان درجه 1 خود در اعتراضات شركت كرده اما بعد ازشروع درگيري و ضرب و شتم توسط نيروهاي گارد هيچ اطلاعي از وي نيست
١- علي يزداني همداني 21 ساله  شنبه 30 خرداد همراه با دوستان خود در اعتراضات شركت كرده و توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت مي شود اما از آن روز به بعد هيچ اطلاعي از وي نيست
٣- شاهين ضيايي 27 ساله از پنجشنبه 4 تير بعد از بازگشت از بهشت زهرا و اداي احترام به ندا آقا سلطان هيچ اطلاعي از وي نيست

٤- وحيد بيگي 30 ساله شنبه 30 خرداد بعد اصابت گلوله به دستش توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت و هيچ اطلاعي از وي نيست

٥- محمد رضا احمدي پور 24 ساله از شنبه 30 خرداد هيچ اطلاعي از وي نيست
٦- سامان رستمي 24 ساله  چهارشنبه 27 خرداد همراه با بستگان درجه 1خود در اعتراضات شركت

كرده و به گفته وی بعد از تير اندازي نيروهاي گارد در ميدان ونك او را نديده است.

٧- نيما پرنيان يوسفي 28 ساله شنبه 30 خرداد همراه با بستگان درجه 1 در اعتراضات شركت كرده اما در تقاطع يادگار امام بازداشت و هيچ اطلاعي از وي نيست