نگرانی در باره دانشجوئی که بعد از دستگیری، اطلاعی از او نیست

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: در هفته گذشته اداره اطلاعات کرج برخی از فعالان فعلی و سابق این شهرستان و شهرستان های تابعه را با یورش به منازلشان دستگیر کرد که بخشی از آنان تا کنون آزاد شده اند،  اما در مورد چند تن از انان کماکان هیچ اطلاعی در دست نیست.علی رضا  باقری دانشجوی اخراجی سال 79 دانشگاه ابهر، منجمله دستگیر شدگان یورش نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود در گوهردشت (رجایی شهر) کرج است.علیرغم مراجعات و پیگیریهای متعدد خانواده باقری از نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت این فعال سابق دانشجویی حاصل نشده است و عدم پاسخگویی نهادهای قضایی در این رابطه موجب نگرانی روزافزون خانواده از سرنوشت فرزند خود شده است.