دانشجویان اصفهانی به خاطر شرکت در راه پیمائی های اخیر، تحت تعقیب قرار می گیرند

 

خبرگزاری حکومتی مهر: رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از احضار دانشجویان خاطی در حوادث اخیر این دانشگاه پس از تکمیل پرونده ها خبر داد. غلامرضا قربانی گفت: دانشجویان خاطی در حوادث اخیر قطعا به محض تکمیل پرونده به کمیته انضباطی دانشگاه برای ادای توضیحات فراخوانده می شوند.رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: احضار دانشجویان به معنای مجازاتشان نیست بلکه آنها باید در این کمیته به ادای توضیحات بپردازند و تفهیم اتهام شوند و بعد از گذراندن تمامی این مراحل در رابطه با این دانشجویان تصمیم گیری خواهد شد.