به داد ما برسید، دارند ما را از خوابگاهها بیرون می کنند

 

اينجا دانشگاه شهركرد است. دارند ما دانشجويان تحصيلات تكميلي اعم از فوق ليسانس و دكترا را از خوابگاهها و دانشگاهمان بيرون ميكنند تا بجاي ما دانش آموزان و دانشجويان طرح ولايت فقيه را كه فقط كارشان بخور و بخواب و حيف و ميل كردن بودجه كشور است در اينجا ساكن كنند.


لطفاً به داد ما برسيد. نگذاريد ما را از ادامه تحصيل و انجام پايان نامه هايمان محروم كنند. لطفاً صداي ما را بگوش دنيا برسانيد. اين يك پاك سازي عميق فرهنگي در راستاي انتصابات اخير رئيس جمهوري در دانشگاه هاست.


ع. ف

دانشجوي فوق ليسانس از دانشگاه شهركرد-استان چهارمحال و بختياري-ايران

سه شنبه بيست و سوم تيرماه 1388 شمسي