تهدید دولتی: اگر خانواده ها مصاحبه کنند، هیچ خبری از زندانیان خود دریافت نخواهند کرد  

 

سایت  حکومتی روز: در حالیکه هیچ یک از مقامات قضایی جمهوری اسلامی حاضر به مسولیت پذیری در قبال بازداشت های گسترده پس از کودتای 22 خرداد نیست، اما همین مقامات، خانواده های زندانیان را تحت فشار قرار داده اند تا از هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره عزیزانشان پرهیز کنند. برخی از این خانواده ها ضمن اعلام این خبر تاکید کرده اند که "قاضی حداد، مسوول رسیدگی به پرونده های بازداشت شده ها، تهدید کرده است که اگر مصاحبه کنند هیچ خبری درباره عزیزانشان به آنها ارائه نخواهد شد و ممکن است دوره بازداشت آنها طولانی تر شود."

قاضی حداد، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب و قاضی پرونده های بسیاری ازفعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویان در سالهای گذشته، اکنون معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران است.

این در حالیست که خانواده های برخی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شده، روز یکشنبه هفته گذشته با کمیته 3 نفره ای که از سوی رئیس قوه قضائیه برای پی گیری وضعیت بازداشت شدگان تشکیل شده دیدار کرده اند. در این دیدار ابوترابی، عضو این هیات برای پی گیری پرونده ها و برخوردهای صورت گرفته، قول مساعد داد؛ هر چند تاکنون هیچ پاسخی به خانواده ها داده نشده است. علاوه بر این بعد از دیدار هفته گذشته، خانواده های بازداشت شدگان نتوانسته اند هیچ گونه ارتباط دیگری با این کمیته بگیرند.