مادر سهراب: من سكوت نخواهم كرد

 

روزنامه حکومتی نوروز: مادر سهراب اعرابي، امروز در مراسم خاكسپاري فرزندش درحالي كه به شدت متاثر بود، فرياد مي‌كشيد: من سكوت نخواهم كرد... آنها در تمام اين روزها مرا بازي دادند... پسر من كشته شده بود و به من نمي‌گفتند... . خانواده سهراب، به ويژه مادر او، از روز ۲۵ خرداد برای يافتن وی به همه ارگان‌ها مراجعه كرده و تنها پاسخي كه دريافت كرده بودند‏، اين بود كه سهراب در زندان اوين است.در پايان مراسم خاكسپاري اين شهيد 19 ساله يكي از اعضاي خانواده او اعلام كرد كه مراسم ديگري برگزار نخواهد شد و تمامي هزينه‌ها صرف امور خيريه مي شود