تجمع اعتراضی كارگران اخراجي اميركبير

 

خبرگزاری حکومتی ايلنا: به دنبال پرداخت نشدن مطالبات معوقه، كارگران اخراجي انتشارات اميركبير اين‌بار اخراج‌شدگان در مقابل سازمان تبليغات اسلامي تجمع كردند. به گزارش ايلنا، صبح امروز كارگران اخراجي شركت ندا به منظور دريافت مطالبات 2 سال قبل خود مقابل سازمان تبليغات اسلامي در ميدان فلسطين تهران تجمع كردند.


2
سال پيش در پي تغيير مديريت انتشارات اميركبير، شركت ندا، عامل توزيع كتاب‌هاي اين موسسه انتشاراتي منحل و تمامي 40 كارگر آن اخراج شدند. اخراج شدگان كه از 4 تا 15 سال در اين شركت داراي سابقه كار هستند. از 2 سال پيش تاكنون براي دريافت مطالبات خود بارها به موسسه انتشارات اميركبير مراجعه كرده‌اند كه تمامي آنها بي‌نتيجه بوده است.