اعتراضات شبانه مردم دستگاه سرکوب رژیم را به ستوده آورده است

 

كلانترى 135 منطقه آزادى در نامه ای به هيئت مديره مركزى شهرک اكباتان نوشت : "اكثر شبها مشاهده مى شود ساكنان محترم بلوكهاى شهرک اكباتان از روى ناآگاهى و پيروى از شبكه هاى ماهواره ای در ساعتهاى مشخص اقدام به سر دادن شعار مى نمايند كه اين امر مغاير با قانون نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده و پيگرد قانونى دارد. فلذا به ساكنين محترم بلوكها ابلاغ گردد از شعار دادن امتناع نمايند. در غير اين صورت ضمن شناسايى منازل شعار دهنده، طبق قانون و مقررات با آنها برخورد خواهد شد."

گفتنی است مردم در واکنش به درخواست مزدوران رژیم از شب گذشته برای اعتراضات شبانه از بلندگو استفاده می کنند.