جان تنها بازمانده ی ۱۸ تیر ۷۸ در خطر است

 

 حشمت اله طبرزدی :پیش از انتخابات در ۲۲ خرداد از اقای اولیایی فرد وکیل شجاع بهروز جاوید تهرانی شنیدم که برای دیدن او به شعبه ی مربوطه یعنی معاونت امنیت رفته بوده است. او تعریف می کرد که اقای فلاح رییس دفتر این شعبه به او می گوید قرار است به دیدن مرده بروی!؟او که مدت هاست که در زندان است و جزو مرده ها به حساب می اید!


امروز خواهر بهروز به من زنگ زد و گفت که ۲ هفته است که از او هیچ خبری ندارم. خواهر بهروز گفت:یکی از دوستان بهروز به ما خبر داده که بهروز در سلول انفرادی است و شرایط جسمی اش بسیار بد است. او گفته بود به اقای طبرزدی خبر بدهید که وضعیت من بسیار بد است.
این کلام خواهر بهروز من را به یاد ان گفته ی اقای فلاح در شعبه ی امنیت دادگاه انقلاب انداخت و به شدت نگران شدم. من نیز دست به قلم برده و هم میهنان را اگاه می کنم که شرایط بهروز بسیار وخیم است. او تنها بازمانده ی ۱۸ تیر ۷۸ است.او در شکنجه گاه توحید ،زندان اوین و رجایی شهر شکنجه های زیادی را تحمل کرده است.


دستگاه های مدعی دفاع از حقوق بشر و سازمان های بین المللی را رسوا کنید و تا بهروز ازاد نشده دست از مبارزه بر ندارید.بدانید که در ان روزگار که هیچ نهاد مدافع حقوق بشر در کشور اعلام وجود نکرده بود شما مبارزین با اعلام موجودیت ،به دفاع از همه ی زندانیان سیاسی و در راس ان ها مهندس انتظام برخاستید.


دوستان گرامی!همت و اراده ی شما را می ستایم و از شما برای ازادی زندانیان سیاسی به ویزه بهروز که به زعم زندان بانان مرده است،دست یاری می جویم.