جمع آوری دیش های ماهواره ای، اقدامی برای انحراف افکار عمومی از رویدادهای اخیر

 

خبرنامه کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید): حمله به خانه ها برای جمع آوری دیش های ماهواره ای در سطح گسترده ای آغاز شده است. جمع آوری دیش ها در وضعیت کنونی، ضمن محدود کردن مردم از دسترسی به اخبار آزاد، اقدامی است برای انحراف افکار عمومی از رویدادهای اخیر. به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، سرکوبگران جمهوری اسلامی دور جديد جمع آوري ديش هاي ماهواره را از روز گذشته در مناطقي از تهران آغاز کرده اند. بر اين اساس آمده است که نيروي انتظامي ديروز با مراجعه به منازل واقع در منطقه اميرآباد و سيدخندان (خواجه عبدالله انصاري)، اقدام به جمع آوري ماهواره از منازل کرد. این مناطق در وقایع اخیر ، جزو پرآشوب ترین مناطق تهران بوده اند