معاون ستاد موسوی دستگیر شد

 

سایت حکومتی نواندیش: رییس دوره ای جبهه اصلاحات امروز بازداشت شد .عباس میرزا ابوطالبی ، قائم مقام دبیرکل حزب همبستگی و عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار هم می باشد.گفتنی است میرزا ابوطالبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ، معاونت ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی را در تهران برعهده داشت.