دستگیری سه دانشجوي دانشگاه بیرجند

 

تعدادي از فعالين دانشجويي بيرجند در روزهاي سه شنبه و چهاشنبه(16و 17 تيرماه) بازداشت شدند. شنيده ها حاكي از آن است كه تعداد بازداشت شدگان 3نفر است كه يكي از آنها بهزاد پروين دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بيرجند است كه در منزل خود در بيرجند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده و كامپيوتر شخصي او نيز ضبط شده است.
همچنين اخبار واصله حاكي از آن است كه علي سپندارند، از فعالان دانشجويي بيرجند، نيز در منزل خود در مشهد بازداشت و به بيرجند منتقل شده است. هنوز از هويت ديگر فرد ( يا افراد) بازداشت شده اطلاعي در دست نيست.بهزاد پروين تنها تماس بسيار كوتاهي با خانواده داشته و خبر دستگيري خود و چند تن ديگر را تاييد كرده است.


شايان ذكر است اين افراد همچنان در بازداشت به سر مي برند و خانواده هاي آنها نسبت به وضعيت فرزندانشان ابراز نگراني مي كنند.